STOP Inkontinens Klinikkens vision & mission

Dette brænder jeg for

STOP Inkontinens Klinikken ønsker at stoppe inkontinens og skabe mere frihed og livskvalitet for mænd og kvinder med gener fra underlivet så som smerter, inkontinens, potens- & rejsningsproblemer, hyppige vandladninger samt natlige toiletbesøg. Mit fokus er bredere end på inkontinens.

Forskning viser, at underlivsproblemer og inkontinens har store og negative konsekvenser for livskvaliteten og er meget dyrt for den enkelte og for samfundet som sådan.

Tabuet om inkontinens, underlivsproblemer og seksualitet vil jeg gerne bryde. Det gør jeg ved at oplyse og ved at tilbyde Individuel behandling, Holdtræning samt Formidling & konsulentbistand.

Og når forskning viser, at 7 ud af 10 kan hjælpes, ligger det lige til højrebenet at arbejde med dette fagområde.

Det gør jeg ved at tilbyde udredning, træning og livsstilsændringer som Individuel behandling og Holdtræning. Desuden tilbyder jeg Formidling og konsulentbistand til eksempelvis uddannelsessteder, kommuner, sygehus, firmaer og foreninger.

Jeg lytter til dine behov, samarbejde med dig om dine mål og samarbejder med andre relevante aktører; fx privatpraktiserende læge & praktiserende speciallæger, praktiserende fysioterapeuter, kommuner, sygehuse, motionscentre, Kontinensforeningen i Danmark, Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse mv.

Jeg vil, at de “ramte” skal opnå større frihed og livskvalitet i det daglige, læs nedenfor.


Øge frihed & livskvalitet

STOP Inkontinens Klinikken vil gøre alt for, at personer med underlivsproblemer skal føle sig frie til at deltage socialt og i aktiviteter sammen med andre uden smerter og uden at være bange for at komme til at dryppe.

Det drejer sig om, at man opnår kontrol over sig krop ikke omvendt.


Spare penge

Årligt bruges samlet mange millioner kroner på håndtering inkontinens, og omkostningerne vil stige i takt med at ældrebefolkningen øges.

Min masterafhandling i Rehabilitering viste, at man med bækkenbundstræning kan spare 29-49 % på bind og bleer.

Jeg vil gerne være med til at spare penge på:

  • Inkontinenshjælpemidler (fx bind, bleer og underlag)
  • Faldulykker forbundet med inkontinens og natlige toiletbesøg
  • Plejeopgaver til toiletbesøg
  • Tabt arbejdsevne forårsaget af underlivsproblemer
  • At udskyde menneskers behov for at flytte i plejebolig, da forskning netop viser en sammenhæng mellem inkontinens og behov for at flytte i plejebolig

Jeg er klar til at hjælpe dig – kontakt