CV & faglig baggrund

STOP Inkontinens Klinikken

CV & faglig baggrund for fysioterapeut Laila Ravnkilde Marlet

Ansættelser

Siden 2006 har jeg været leder af STOP inkontinens Klinikkenkontakt.

Jeg har gennem mine ansættelser som fysioterapeut og som projektleder opnået en stor erfaring med det urologiske-gynækologiske speciale. Jeg har varetaget efterfødselsgymnastik på Svendborg Sygehus og under AOF, og var i 2006 -2007 projektleder for Odense Kommunale Ældreplejes Inkontinensprojekt.

Har arbejdet som fysioterapeut på gynækologisk, obstetrisk og urologisk afdeling på Svendborg Sygehus og på Odense Universitetshospital samt på Inkontinensklinikken samme sted.

I perioden 2005 – 2008 var jeg kursusleder og underviser på University College Lillebælts videreuddannelse i Inkontinens for fysioterapeuter, praksissygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og har siden 2006 været vejleder adskillige studerende på bachelor- og diplomniveau, hvor emnet har været inkontinens eller seksualitet.

 

Uddannelse

Uddannet fysioterapeut fra 1981 og i 2004 tog jeg Master i Rehabilitering fra Syddansk Universitet i Odense. Min afsluttende afhandling har har fokus på inkontinens og har titlen: Bækkenbundstræning i et sundhedsøkonomisk perspektiv – livskvalitet og økonomi.

2007 – uddannet projektleder v. Implement.

Har speciale og efteruddannelse i fertilitet, urogynækologi, obstetri, urologi og andrologi.

Har deltaget i Danske Fysioterapeuters specialiserede kurser i om palpation, optræning af bækkenbunden, anale lidelser og mænds urologiske og sexologiske dysfunktioner samt i 2016 deltaget videreuddannelse i “Ultralydscanning af bækkenbunden og bækkenbundsmusklerne”.

I foråret 2017 deltaget i “Introduktion til Mojzisova-metoden” om fysioterapeutisk fertilitetsbehandling med øvelsesterapeutisk tilgang, arrangeret af Sund Fertilitet, fysioterapeut Anne Marie Jensen (dansk specialist).

Sommer 2017 deltog jeg i kurset “Liv i Underlivet” om fysioterapeutisk fertilitetsbehandling med øvelsesterapeutisk, manuel og laserterapeutisk tilgang arrangeret af Sund Fertilitet, fysioterapeut Anne Marie Jensen (dansk specialist).

Jeg deltog i DUGOF’s modul 2 supperingsmodul i 2017.

Deltaget i Global Forum on Incontinence i Rom 2018.

August 2018 deltaget i DUGOF’s videreuddannelse – “Børn og inkontinens” på Hvidovre Hospital.


Tillidsposter

Jeg har siden 2006- 2018 været bestyrelsesmedlem i Kontinensforeningen bestyrelse.

I 2013-2014 udpeget af Servicestyrelsen som ressourceperson i forbindelse med ”Livskvalitetsprojekt målrettet plejehjemsbeboere med inkontinens”.


Andre arbejdsopgaver knyttet til det urologiske-gynækologiske fagområde

Konsulentopgaver

  • 2016 til nu – Indgår i netværksgruppe Global Forum on Incontinence (GFI) som repræsentant for Kontinensforeningen i Danmark.
  • 2016 til nu – Indgår i Dansk Ekspertudvalg S-430 – Stomi- og inkontinenshjælpemidler hos Dansk Standard som repræsentant for Kontinensforeningen i Danmark
  • 2016 – Systematisk gennemgang af kontrakter vedrørende vidensdatabaser for Univeristy College Lillebælt
  • 2016 – Afprøvning af inkontinensbenklæder for Seagull Healthcare, Slagelse

Undervisning
Jeg har de sidste 15-20 år fungeret som underviser indenfor det urologiske-gynækologiske speciale. Ved flere lejligheder har jeg undervist på Fysioterapeutuddannelsen, og i 2008 underviste jeg under SCA HYGIENE PRODUCTS Incontinence Care på Færøerne. Jeg har også undervist på temadage arrangeret af TENA, Abena og Vendlet. I den seneste tid har jeg afholdt flere kurser på Midtfyns Fritidscenter i Ringe med fokus på forebyggelse af inkontinens hos mænd og kvinder og har afholdt kurser i “Bækkenbundstræning for kvinder” målrettet Faaborg-Midtfyn Kommunes personale; sidstnævnte mhp. forebyggelse af arbejdsskader.

Foredrag
Jeg har ved flere lejligheder holdt foredrag om emner knyttet til det urologiske-gynækologiske speciale. Foredragene har foregået fx på The International Urogynecological Association (30th Annual Meeting), Nordic Physiotherapist Congress, på Danske Fysioterapeuters Fagfestival og på konference arrangeret af Kontinensforeningen og Dansk Hjælpemiddelinstitut. Desuden har jeg holdt foredrag for SCA Hygiejne Products, Abena, Ældresagen, Rotary i Ringe og for PROPA.

På Dansk Urogynækologisk Selskabs (DUGS) årsmødet 2017 holdt jeg oplæg med titlen “3 bud på tidlig opsporing af kvinder med inkontinens”.

D. 23. september 2017 holdt jeg oplæg om træning af mænds underliv på MANDEDAGEN, arrangeret af Kræftens Bekæmpelse.

I 2017 holdt jeg foredrag for praktiserende læger og deres sygeplejersker med titlen “Bækkenbundstræning og blæretræning” – hvad tilbud har en fysioterapeut med speciale i underlivsgener hos mænd og kvinder. STOP Inkontinens Klinikken har indgået aftale med Astellas Pharma om information om det fysioterapeutiske underlivsspeciale ved fyraftensmøder.

En 12-mandsgruppe af praktiserende læger fordelt på Fyn bad mig i oktober 2017 om at holde oplæg på Morten Falk Kvistbjergs klinik i Faaborg om mit speciale og “Den fysioterapeutiske specialeindsats til mænd og kvinder med underlivsproblemer – hvordan samarbejder læger og fysioterapeuter bedst”.

August 2018 holdt oplæg for lægehuset i Nr. Lyndelse om “Det fysioterapeutiske underlivsspeciale og hvordan vi sammen hjælper børn, mænd og kvinder med underlivsgener.

September 2018 oplæg om Inkontinens på Ringe Bibliotek for ÆldreSagen i Ringe.

Skriftlige udgivelser
Jeg har skrevet adskillige artikler om inkontinens, livskvalitet og økonomi forbundet med inkontinens, bækkenbundstræning, og forebyggelse af natlige toiletbesøg / faldulykker; alt sammen emner knyttet til det urologiske-gynækologiske speciale. Artiklerne har været udgivet i forskellige typer af tidsskrifter som fx Helse, Naturli, KontinensNyt, Fysioterapeuten og Form & Fysik.

Desuden er jeg initiativtager og medforfatter på Kontinensforeningens pjece NATLIG VANDLADNING HOS VOKSNE – bedre nattesøvn.

I 2016 har jeg skrevet artiklen Mand, træn din bækkenbund – få bedre rejsning (og mindre efterdryp)! for Krop & Fysik sammen med Helle Gerbild, fysioterapeut, master i sexologi og cand. scient. san.

I 2017 har jeg skrevet artiklen “Bækkenbundstræning kan øge livskvaliteten betydeligt” for Krop & Fysik sammen med Helle Gerbild, fysioterapeut, master i sexologi og cand. scient. san.

 

De bedste hilsner fra

Laila Ravnkilde Marlet
Fysioterapeut med speciale i fertilitet, gynækologi, obstetrik, urologi og andrologi

 

STOP Inkontinens Klinikken
– vejen til større frihed og livskvalitet


Mobilnummer: +45 26 53 81 12
Hjemmeside: www.stopinkontinens.dk
E-mailil: info@stopinkontinens.dk

 

 

Medlem af Danske Fysioterapeuter