Formidling & konsulentbistand

Foredrag & undervisning på STOP Inkontinens Klinikken v/ fysioterapeut Laila Ravnkilde Marlet


Se deltagernes evalueringer

Jeg inddrager den nyeste viden og forskningsresultater på fagområdet og formidler enkelt, tydeligt og klart.

Kontakt mig, hvis du ønsker foredrag & undervisning om underlivsgener hos mænd og kvinder.

Jeg underviser læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, plejepersonale, ergoterapeuter og andre sundhedspersoner.

Det kan være korte oplæg på 1-2 timer, fyraftensmøder, halve og hele temadage eller kurser over nogle dage.

Fysioterapeut Laila Ravnkilde Marlet holder rigtig gerne oplæg for menigmand i foreninger, klubber og samlingssteder

Fysioterapeut Laila Ravnkilde Marlet underviser i følgende emner

 • Forekomst af inkontinens & risikofaktorer
 • Konsekvenser af inkontinens set i forhold til livskvalitet og økonomi
 • Inkontinensformer (stress-, urge-, overløbs- og blandingsinkontinens): symptomer, årsager, forebyggelse, rådgivning & behandling
 • Udredning efter Minimal Care Principperne
 • Væske- og vandladningsskema; udfyldelse og analyse af resultatet
 • Gode drikke- og vandladningsvaner
 • God nattesøvn uden natlige toiletbesøg og forebyggelse af faldulykker?
 • Anatomi og fysiologi: urinveje, kønsorganer, bækkenbundsmuskler, mave-tarmkanal
 • Test af bækkenbundsmusklernes muskelstyrke, -udholdenhed og koordination
 • Bækkenbundstræning som selvtræning og holdtræning
 • Træningsredskaber
 • Test- og målemetoder til udredning og vurdering af effekt
 • Lovgivning på området
 • Rehabliteringsbegrebet og tværfagligt samarbejde

Tværfaglig kompetenceudvikling fra STOP Inkontinens Klinikken

Jeg vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og underviser gerne en blandet flok af fagfolk fra kommuner, sygehuse og den private sektor (fx læger og fysioterapeuter).

Målet er, at vi fagfolk skal blive bedre til at arbejde sammen om opsporing og tidlig indsats.

Fælles undervisning kan være med at styrke kendskabet til hinandens tilbud og kan give en fælles forståelsesramme, der kan være med til at fremme det tværfaglige samarbejde for personer med inkontinens-, potens- og/eller andre underlivsgener.

Hvem gør hvad og hvornår?

Og hvordan arbejder vi bedst sammen, så patienten oplever forløbet som effektivt, velkoordineret og sammenhængende.

Konsulentbistand og projektledelse på STOP Inkontinens Klinikken

Har du en god idé til et projekt om inkontinens, så kontakt mig gerne. Med mine erfaringer med projektledelse kan jeg være din kommende sparringspartner.

Opgaverne som jeg varetager er eksempelvis:

 • Udarbejdelse af idéoplæg og projektbeskrivelse
 • Ledelse af projektet
 • Skrive evalueringsrapport med udgangspunkt i kvalitative og kvalitative forsknings- og evalueringsmetoder
 • Implementering af resultaterne af projektet

Jeg er klar til at formidle og til projekter, kontakt.
Se min Faglige baggrund og mit CV.